Festivaalihenkilökunta

Tiina Tunturi
Susanna Andersson
Marie-Anne Haapakoski
Matti Kariluoto
Minna Laukkanen
Markku Lempinen
Silja Levander
Nicholas Pulkkinen
Aino Rantanen
​​​​​​​Venla Repo
Harri Rynö
Akusti Turtonen